Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH SATISFACTION

Niniejsza polityka prywatności określa zasady w jaki sposób są pozyskiwane i przetwarzane dane osobowe użytkowników korzystających z serwisu firmy Centrum Języków Obcych SATISFACTION. Polityka określa także zasady stosowania plików cookies, dbania o bezpieczeństwo danych oraz prawa użytkowników związane z ochroną ich danych osobowych. Centrum Języków Obcych SATISFACTION stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłości, limity przechowywania, integralność i poufność.

1.Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Iwona Wojsznis-Gruszka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Języków Obcych SATISFACTION Iwona Wojsznis-Gruszka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem Holenderska 34, 54-404 Wrocław, NIP 631-116-74-84, adresem e-mail: iwona@satisfaction.com.pl .

2.Gromadzenie i przetwarzanie Danych

Centrum Języków Obcych SATISFACTION jest w posiadaniu Państwa danych, które przekazali Państwo bezpośrednio i dobrowolnie

3.Rodzaj przetwarzanych danych i cele przetwarzania danych

Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które są potrzebne do wykonywania naszych usług edukacyjnych.

W przypadku kursantów mogą to być wszystkie lub niektóre z poniżej wymienionych danych osobowych kursantów ( + rodziców/ opiekunów nieletnich kursantów): imię i nazwisko kursanta (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego nieletnich kursantów), telefon kontaktowy, data urodzenia, PESEL rodziców w przypadku nieletnich kursantów),adres zamieszkania, adres email kursanta, nr telefonu ( + e-mail rodzica/ opiekuna prawnego), Wszelkie dane są zawsze podane dobrowolnie.

W przypadku lektorów / nauczycieli biorących udział w rekrutacji są to takie dane imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, język wykładany, wykształcenie i kwalifikacje, historia zatrudnienia. Wszelkie dane są zawsze podane dobrowolnie.

W przypadku osób komentujących posty na Blogu poprzez Disquis mamy dostęp do twojego adresu e-mail oraz IP Komputera. Zapewniamy, że nie przekazujemy go żadnym osobom trzecim.

W przypadku recenzji pozostawianych na Fanpage Centrum Języków Obcych SATISFACTION lub poprzez Google Maps mamy dostęp do twojego Imienia i nazwiska lub NIckname.

4.Odbiorcy Danych

Dane osobowe potencjalnych, aktywnych lub zarchiwizowanych kursantów kursantów mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych odnośnie w zakresie programowania do platformy do zarządzania Centrum Języków Obcych, hostingu i architektury IT, usług marketingowych. Jako Administrator Danych zapewniamy, że zostały podpisane Umowy Powierzenia Danych wszystkim wymienionym podmiotom czyli

  • Umowa powierzenia przetwarzania danych Firmie Primeron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słowicza 43, 02-170 Warszawa w ramach dostarczania i utrzymania Internetowej Platformy Langlion
  • Umowa powierzenia danych osobowych Firmie Sonbou MArcin Młodzki z siedzibą w Warszawie adres Mielczarskiego 8/58 , 02-798 Warszawa w ramach świadczenia usługi E- learningowej Szkolna Fiszkoteka
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych Firmie FreshMAil Sp.z o.o. Al.29 Listopada 155c, 31-406 Kraków w ramach prowadzenia działań z zakresu e-marketingu, SMS, jak i MMS
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych Firmie H88 S.A z siedzibą w Poznaniu , ul. Franklina Rooselveta 22, 60 -829 Poznań świadczącej usługi hostingu
  • Dane osobowe aktywnych kursantów są przekazane lektorom zatrudnionym lub współpracującym z Centrum Języków Obcych SATISFACTION. Lektorzy są uprawnieni do kontaktowania się ze swoimi aktywnymi kursantami tylko w ramach umowy czyli realizacji danego kursu/ szkolenia językowego

Dane osobowe potencjalnych, aktywnych lub zarchiwizowanych kursantów mogą być przekazane pracownikom lub współpracownikom o charakterze biurowym. Lektorzy są uprawnieni do wykorzystywania przekazanych danych czyli adresów email lub numerów telefonu tylko w celu kontaktowania się ze swoimi aktywnymi kursantami tylko w trakcie umowy czyli czasie trwania danego kursu/ szkolenia językowego.

5.Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe kursantów aktywnych potencjalnych oraz zarchiwizowanych będą przechowywane przez Administratora do chwili wycofania zgody przez użytkownika lub max przez okres 3 lat.

Dane osobowe lektorów/ nauczycieli biorących udział w rekrutacjach organizowanych przez Centrum Języków Obcych Satisfaction będą przechowywane przez Administratora do chwili wycofania zgody przez użytkownika lub max przez okres 3 lat.

6.Pliki Cookies

Pliki cookie nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Centrum Języków Obcych SATISFACTION. Pliki cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie, umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Centrum Języków Obcych SATISFACTION oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Użytkownik może dostosować swoje preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka.

Google AdWords – (jesli są wykorzystywane reklamy) aktywne to cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam.

Pliki cookies nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

7.Prawa związane z ochroną danych

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdemu użytkownikowi przysługuje również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem e-mail iwona@satisfaction.com.pl

Niezależnie od powyższego, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.Bezpieczeństwo danych osobowych

Centrum Języków Obcych podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych. Centrum Języków Obcych SATISFACTION wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem.

W szczególności wykorzystywane jest:

  • kodowanie transmisji danych protokołem SSL;
  • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;
  • oprogramowanie antywirusowe

9. Zmiany polityki

  • Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Zaktualizowane wersje polityki będą obowiązywały od momentu ich publikacji na stronie.